“Yegguu afaan bantu sammuu keetu dubbifama”…

Akkam oltan yaa Oromoo qomoo koo!!

Jalqaba irraatti nuti ummatni Oromoo waggaa 150 oli cunqurfamne qabsoo karaa nagaatin gageessaa turre jirra bara rakkoo hammata hedduu abbootin keenyaa nutis dhalootni qube amma waqaayyon nu jiraachise keessaa argine dabarsiine jirra. Amma garuu ifaa xiqqaa argine jirra, ifaa amma nuti arganne kana gama diina, warra jibbaa nuf qabanii fi bara garbumma nuti dheeressanif kun itti hin tolu. Kanaafu nuti dhaloonni amma jechuun qerroon fi qarree gachana saba Oromoo kan taane kana hubbanne tasgabba’un abboti keenyaa bara rakkoo keessaa dabrani as gahan dhageeffachun, waan isaan hin elaamefidhan waliin dubbachun ifaa kana ballifachuu qabna je’a.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s